หมัดเด็ด วิธีดูว่าหลวงพ่อเงิน15 เป็นพิมพ์ไหน

หมัดเด็ด วิธีดูว่าหลวงพ่อเงิน15 เป็นพิมพ์ไหน

1.ให้ดูที่หัวแม่มือซ้าย ถ้ามีเส้นพิมพ์แตกต่อจากปลายนิ้วมือซ้ายเข้าไปในง้ามนิ้วมือขวา เป็นพระแบบที่ 3 ถ้าไม่มีลํกษณะอย่างข้างต้นให้เป็นแบบที่ 2
2.ให้ดูปลายนิ้วชี้ซ้าย ถ้ามีตุ่มเนื้อเกินมาติด ให้เป็นพระแบบที่ 2 ถ้าไม่มีเป็นพระแบบที่ 3
3.ให้ดูด้านล่างใบหูขวา ถ้ามีเส้นพิมพ์แตกเป็นรูปสายฟ้าที่ด้านล่างใบหูขาว ให้เป็นแบบที่ 3 ถ้าเป็นจุดเนื้อเกิน 3 จุด ให้เป็นแบบที่ 2
4.ให้ดูใบหูซ้าย ด้านขวามือเรา พระแบบที่สองมีเส้นลางๆ เล็กคมเป็นแนวดิ่ง ในหูซ้ายเส้นเดียว ส่วนพระแบบที่ 3 จะเป็นเส้นกากบากในช่องหูซ้าย
5.ให้ดูใต้คางบริเวณขากรรไกรด้านขวามือเรา  ถ้ามีเส้นเกิน 2 เส้น ลักษณะคล้ายฟันหนู เป็นพระแบบที่ 3 ถ้าไม่มีเป็นพระแบบที่ 2

หลวงพ่อเงิน15จะมีฐานกว้างประมาณ 1.6-1.7 ซ.ม. ความสูงจากฐานถึงยอดพระเศียรประมาณ 2.4-2.5 ซ.ม. ส่วนทองเหลืองกลมที่อุดก้นฐาน จะเรียบเสมอกับฐาน และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.4-4.5 ซ.ม.


แบบที่ 2 คือ หลวงพ่อเงิน15 พิมพ์มือมีจุด                           แบบที่่ 3 คือ หลวงพ่อเงิน15มือพิมพ์เลขแปด                                         เข้าใจตรงกันนะ!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น